Ĺ tampa

Naredbu  Predsjedništva Republike BiH o proglašenju opšte javne mobilizacije 1992. godine.

Preuzmite dokument: dokument