Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
You are here Tekstovi Intervju Inat je uzaludan, potrebno je da razgovaramo

Inat je uzaludan, potrebno je da razgovaramo

Objektivne okolnosti, opravdanja ili pak nezadovoljstvo uz primedbe da se treba, može i mora druga?ije su termini kojima se naj?eš?e brani ili kritikuje, sve kada se i u Zvorniku u razgovoru sa Srbima i Bošnjacima pomene istorija, spomenici, datumi koji se obilježavaju, nazivi ulica. Nije teško zaklju?iti da je rat razorio i zajedni?ka sje?anja, mada se na?in na koji se u Zvorniku obilježava i pamti prošlost, smatra veoma zna?ajnim. Nazivi ulica i naselja  su menjani i vra?eni na staro u sredinama u koje su se vratili Bošnjaci.

Predsednik SO Zvornik Nedim ?ivi?  ne vidi mogu?nost da podršku u lokalnom parlamentu dobiju predlozi Bošnjaka.

-Sa ovog aspekta, kao predsednik SO i kao Bošnjak, i prije svega kao ?ovjek, mislim da Zvornik i ova lokalna zajednica ne posve?uju dovoljno pažnje prošlosti i našim velikanima. Mi smo nekoliko puta ukazivali na to da ovde nije dobro. Da nakon toliko godina od  nesretnog rata koji smo imali na ovim prostorima, da se neke nove vrednosti samo jednog naroda forsiraju.To nije dobro, naravno nije dobro za budu?nost naše djece. Mislim da je poslednji rat koji se desio na ovim prostorima, izopa?io situaciju i donio vrednovanje nekih novih vrednosti. Ako krenemo danas ulicama grada Zvornika, ne?emo videti ni jednu ulicu koja nosi naziv nekoga iz zna?ajne prošlosti grada Zvornika, ne samo Zvornika nego i države BiH i entiteta RS i tako dalje. Zaista ne mogu biti zadovoljan ovim.

Da li su Bošnjaci pokretali inicijative za promene naziva ulica?

-Pa naravno. Ja sam odbornik u ovom poslednjem sazivu. U prijašnjem sazivu dolazilo je  do inicijativa o promeni naziva ulica i opet nažalost, moram podvu?i, desila se, slobodno mogu re?i, diskriminacija nad jednim narodom. Nešto što je stole?ima ovde, neke ulice koje su nosile nazive, naveš?u jedan primer: naša lijepa Beksuja više nije Beksuja nego je ulica Srpskih dobrovoljaca, a znamo da su u tom dijelu grada starosedeoci, gradjani Bošnja?ke nacionalnosti. Bilo je tih inicijativa. Na žalost, mi moramo  sagledati jedno stanje i odnos snaga u lokalnoj skupštini grada Zvornika i vide?emo da od 31 odbornika, 3 su iz reda bošnja?kog naroda, ostali su iz reda srpskog  naroda . Ovde se postavlja jedno jasno pitanje mogu?nosti da nešto što  predlože bošnja?ki odbornici zaista dobije podršku i da se sprovede u djelo.To za sada ne vidim u skorijoj budu?nosti. Ovde se pokušava sve prilagoditi jednom narodu.

Kažete da diskriminaciju ose?ate i kada su upitanju spomen obeležja. Koje su Vam glavne zamerke?

-Mi ?emo vrlo brzo pokrenuti jednu inicijativu, tražimo u gradskoj zoni jedan prostor u kome ?e se graditi jedan spomenik bošnja?kim žrtvama. Mi imamo po ruralnim sredinama mnogo spomenika, koji oslikavaju jedno stanje ljudi koji su stradali u toku ovog rata na svim stranama ovde. Medjutim jedno centralno spomen-obilježje bošnja?kog naroda ne postoji ovde u gradu Zvorniku, dok postoji  za gradjane srpskog naroda i to je dobro. Svaki narod treba da, da ne bih bio pogrešno shva?en, neguje svoju tradiciju, nekakve svoje junake. Da, ali moramo znati da ne smijemo dozvoliti da diskriminišemo  drugi narod u pravu na sje?anje i spomen obilježja. Evo, ja ?u vam navesti, na sednici SO u januaru i doneli smo odluku o davanju saglasnosti na spomenike. Tu su spomenici iz reda  srpskog naroda. Ni jedan, ni jedno spomen obilježje od zna?aja za opštinu Zvornik nije spomen obilježje bošnja?kog naroda. To je na neki na?in diskriminacija i nakon 20.godina posle rata u BiH da delimo žrtve. Žrtve imaju pravo da ih priznajemo i žrtva je samo žrtva. Ne smemo deliti žrtve na bošnja?ke, srpske, hrvatske... oni su ipak stradali u ovom ratu i njihovo stradanje treba obilježiti.

Koliko su do sada donesene odluke o spomenicima  u skladu sa Zakonom?

-Na nivou RS imamo Zakon i decidno i jasno je propisano ko, gde i šta može graditi. Lista spomenika opstine Zvornik jeste u skladu sa Zakonom. U Zakonu je re?eno i sa kime se konsultuje i ko je predlaga?. To su Odjeljenje za bora?ko-invalidsku zaštitu i Udruženjem ratnih, vojnih invalida RS, Udruženje  porodica  poginulih boraca. Ja sam rodjen u ovom gradu, nakon rata došao sam ovdje sa svojom djecom, želim da živim ovdje. Ovo je moj grad. Možete misliti kako se ja kao ?ovjek ose?am. Uz dužno uvažavanje mi nemamo ništa protiv, mi podržavamo inicijativu i treba jedan narod da obeležava i veli?a svoje junake, ali ne smete i nije lepo da se to onemogu?ava jednom drugom narodu.

Kakvo je vaše vidjenje obilježavanja zna?ajnih datuma u RS, pa i u Federaciji BiH?

-Široko pitanje, ako uzmemo teritoriju BiH i veike datume od zna?aja. Mislim da se inatimo, da sve ovo nije dobro. Sve ove datume treba staviti na jedan sto, dovesti klju?ne ljude u BiH, napokon da napravimo jedno zrelo bosansko društvo koje ?e zna?ajne datume svih naroda u BiH obilježavati na cijeloj njenoj teritoriju.  Ako  je 9. janura  Dan Republike Srpske (RS) koji ja ne doživljavam kao neko ko je gradjanin  ove RS, onda svi mi treba da se zapitamo zašto. Onda tu je Dan državnosti BiH. Državnost naše države u RS srpski narod ne doživljava tako. Trebamo se zapitati zašto je to tako. Ja ovde kao mlad ?ovek želim da se kona?no otvori pitanje tih zna?ajnih datuma. Uzaludno je to što mi na neki na?in prkosimo jedni drugima. Mi ne želimo obilježavati 9. januar, ne kao Dan državnosti. Kona?no jednom moramo stati na tlo, kao u sportu na loptu, jednom krajnje ozbiljno doneti  zakon na nivou BiH, pa i Entiteta, ali to se mora prilagoditi, ponavljam da svi narodi osje?aju to nešto.

Kako je to na lokalnom nivou, u opštini Zvornik?

-Kad uzmete i krenete od samog grba opštine, ponovo je tu po meni diskriminatorski, samo ?ete videti tu simbole jednog naroda. Mislim da to nije dobro. Tu su i datumi koji su utvr?eni u toku rata mimo mogu?nosti da  pitate jedan narod, i to je potrajalo i do danas u postratnom periodu. Gradjani srpske nacionalnosti uvijek su imali ve?i broj svojih predstavnika u Skupštini opštine Zvornik. Zbog toga su bošnja?ki  odbornici u Skupštini u nemogu?nosti da išta promene.

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik